แม่ทำงาน จะใช้เวลาส่งเสริมลูกให้มีพัฒนาการสมวัยได้อย่างไร?

ผู้หญิงไทยกว่าครึ่งทำงานนอกบ้าน ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าในปี 2564 ร้อยละ 58 ของผู้หญิงทำงานอยู่ในปัจจุบัน และหากแต่งงานและมีลูก ผู้หญิงหลายคนก็ต้องรับบทเป็นแม่ทำงาน สิ่งที่คุณแม่หลายคนกังวลคือ จะทำหน้าที่ทั้งสองอย่างนี้ให้ดีที่สุดได้อย่างไร

รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล กล่าวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้เวลาของแม่ต่อพัฒนาการของลูกในสหรัฐอเมริกา ซึ่งแบ่งการใช้เวลาของคุณแม่กับลูกเป็น 3 ประเภทตามกิจกรรมที่ทำ ได้แก่ ประเภทแรก คือกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Education Time) เช่น การอ่านหนังสือด้วยกัน การทำการบ้าน การสอนการบ้าน หรือการทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ ประเภทที่สอง คือกิจกรรมที่มีโครงสร้าง (Structured Activities) เช่น การทำงานศิลปะ การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี หรือการเต้น และท้ายสุด คือกิจกรรมที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Activities) เช่น การดูทีวี การฟังเพลง หรือการใช้เวลาสำหรับกิจวัตรประจำวัน

เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566
สามารถติดตามต่อได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์: https://mgronline.com/qol/detail/9660000025159