เอ็นจีโอจี้รัฐตั้ง ครม.สังคมขับเคลื่อนงาน ขยับนิยามผู้สูงอายุ 65 ปี ท้าปฏิรูปสลากฯ-ออกกฎหมายขจัดเลือกปฏิบัติ

ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เสนอว่า ควรกำหนดคำนิยามผู้สูงอายุ จาก 60 ปี เป็น 65 ปี ซึ่งจะเปลี่ยนให้คนกลุ่มอายุนี้เพิ่มพลังให้สังคมไทย ในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางดำเนินงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับตัวแทนภาคประชาสังคม เอ็นจีโอ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ