เริ่มแล้ว ! เพิ่มเรียกเก็บภาษีความหวานระยะที่ 3 สูงสุด 5 บาทต่อลิตร

ชวนติดตาม ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์เรื่อง การเรียกเก็บภาษีความหวานระยะที่ 3 ในอัตราความหวานตั้งแต่ 18 กรัม ชำระภาษีสูงสุด 5 บาทต่อลิตร ทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 7 ใน “รายการเจาะประเด็นข่าว 7HD” ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 กรมสรรพสามิตจะเริ่มปรับขึ้นภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาล ระยะที่ 3 โดยจัดเก็บจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มผสมน้ำตาล สูงสุดที่อัตรา 5 บาทต่อลิตร เพื่อให้ผู้บริโภคลดการบริโภคสินค้าเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ที่ผสมน้ำตาล เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

Cr. สถานีโทรทัศน์สีช่อง 7 รายการเจาะประเด็นข่าว 7HD
สามารถรับชมได้ทาง: https://www.youtube.com/watch?v=hOvb2kZbe74