เด็กไทยอ้วนติดอันดับ 3 อาเซียน สถิติอายุ 0-5 ปีอ้วนพุ่ง! สาเหตุเมิน “นมแม่”

ผศ.ดร.สิรินทร์ยา พลูเกิด สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ในฐานะหัวหน้าโครงการวิเคราะห์นโยบายรัฐ เพื่อจัดการภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย ตามกรอบชุดคำแนะนำเชิงนโยบายองค์การอนามัยโลก กล่าวว่า ประเทศไทยจัดการปัญหาโรคอ้วนได้ดีในหนึ่งเรื่องตามที่ WHO แนะนำคือการดูแลหญิงตั้งครรภ์ก่อนตั้งครรภ์ และหลังตั้งครรภ์ และการผลิตข้อมูลโรคอ้วนในเด็กอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดเป้าหมายของประเทศอย่างชัดเจน ซึ่งการผลักดันให้เกิดประสิทธิผล ลดโรคอ้วนในเด็ก WHO แนะนำว่า ต้องปรับโครงสร้างเชิงผู้นำระดับสูงให้เห็นความสำคัญ นำประเด็นลดโรคอ้วนในเด็กไทย เป็นนโยบายระดับชาติ ซึ่งจากการทำวิจัยในปีดังกล่าว ยังไม่พบว่า มีงบประมาณลดปัญหาโรคอ้วนในเด็กอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
..
ติดตามอ่านต่อได้ที่ ข่าวสดออนไลน์: https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7545594