สูงวัยอาเซียน รอดได้ต้องออม ใช้สิงคโปร์เป็นต้นแบบ

ข่าว “สูงวัยอาเซียน รอดได้ต้องออม ใช้สิงคโปร์เป็นต้นแบบ” รายการ อาเซียนพลัส สถานีข่าว TNN ช่อง16  

จากงานเสวนาเรื่อง “สามวัย : เตรียม พร้อม เกษียณ” เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 วิทยากรโดย รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คุณสุกัญญา ไชยภาษี บรรณาธิการข่าวอาเซียน TNN ช่อง 16 และ คุณอรุณี ศรีโต นายกสมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา (สชพ.) จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ ๖๓ ปี” ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ธีร์ โคตรถา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ติดตามรับชมได้ที่ YouTube TNN Online: https://youtu.be/joyLqkZdRbE