รายงานสุขภาพคนไทย 2564

รายงานสุขภาพคนไทย 2564

ข้อมูล และบทสังเคราะห์ประเด็นทางสุขภาพที่เชื่อถือและอ้างอิงได้ “รายงานสุขภาพคนไทย” สำหรับรายงานสุขภาพคนไทย 2564 ขอเชิญทุกท่านติดตามประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ COVID-19 มหันตภัยร้ายเขย่าโลก, ตัวชี้วัด “สุขภาพพื้นที่”, สถานการณ์เด่นทางสุขภาพในรอบปี

ติดตามได้ที่ https://www.thaihealthreport.com
Facebook: https://www.facebook.com/Thaihealthreport

แนะนำสุขภาพคนไทย

ตัวชี้วัดสุขภาพพื้นที่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์

10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพพื้นที่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา ดูวีดีโอได้ที่นี่

เรื่องพิเศษ “COVID-19 มหันตภัยร้ายเขย่าโลก” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร

10 สถานการณ์เด่นในรอบปี และ 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์