ควบคุมโฆษณาขนมเด็ก

เด็กไทยกำลังตกเป็นเหยื่อ ‘โรคอ้วน’ ไม่รู้ตัว : เชิญชวนรับชมคลิปวิดีโอ “ควบคุมโฆษณาขนมเด็ก” เพื่อขับเคลือนการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพกับเด็กไทย ภายใต้โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อลดปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลวิจัยชี้ ปัญหาโรคอ้วนในเด็กไทย เด็กอายุ 6-8 ปี เกือบจะ 90% เขาจะพบเห็นโฆษณา ทางโทรทัศน์มากที่สุดเลย ในขณะที่เด็กอายุ 10-14 ปี เกิน 60% เขาจะพบเห็นโฆษณาอาหารและเครื่องดื่ม ถ้าใน 1 ชม. โฆษณาซ้ำๆ กัน 4 ครั้ง จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็ก ทำให้เกิดความต้องการ สุดท้ายคือ ขอร้องให้พ่อแม่ไปซื้อให้

การตลาดสร้างมายาคติ : เขาก็จะพูดว่า มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ถ้าเราไปดูที่ตัวผลิตภัณฑ์จริงๆ จะพบว่า ยังมีสารอาหารอื่นๆ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โซเดียม หรือไขมันอิ่มตัว หากติดรสชาติหวาน มัน เค็ม เด็กจะเกิดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน แล้วก็จะเกิดผลเสียในระยะยาว – ดร.นงนุช จินดารัตนาภรณ์

สถาบันฯ ทำการวิเคราะห์ความคุ้มทุน ในการจัดการปัญหาโรคอ้วนในเด็กไทย พบว่า เราจะสามารถลดจำนวนภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็ก ได้ประมาณ 121,000 คน . ใช้งบประมาณอยู่ประมาณ 1.1 ล้านบาท ถ้าเราสามารถที่จะควบคุมสื่อโฆษณาบนออนไลน์ หรือ Platform อื่น หรือทำอย่างอื่นร่วมด้วย น่าจะเห็นการลดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กของเราได้เยอะขึ้น – ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม #ปัญหาโรคอ้วน #ควบคุมโฆษณา #ขนมเด็ก #เด็กอ้วน #สุขภาพ #โรคNCDs #IPSR #สสส

ติดตามรับชมคลิปวิดีโอ “ควบคุมโฆษณาขนมเด็ก” ได้ที่นี่ https://fb.watch/eEzVNjHAXV/