ประกาศ การเสนอขอบเขตงาน (TOR) และการเสนอราคาจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อการรณรงค์และสื่อสารโครงการเปิดเมือง ปลอดภัย โดยวิธีการยื่นข้อเสนอทางราคาทั่วไป

ประกาศ การเสนอขอบเขตงาน (TOR) และการเสนอราคาจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อการรณรงค์และสื่อสารโครงการเปิดเมือง ปลอดภัย โดยวิธีการยื่นข้อเสนอทางราคาทั่วไป

เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศ การเสนอขอบเขตงาน (TOR) และการเสนอราคาจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อการรณรงค์และสื่อสารโครงการเปิดเมือง ปลอดภัย โดยวิธีการยื่นข้อเสนอทางราคาทั่วไป
10 กุมภาพันธ์ 2565 218.83 KB จำนวนดาวน์โหลด 5 ครั้ง