ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ จำนวน 1 งาน งบประมาณปี 2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ จำนวน 1 งาน งบประมาณปี 2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)