[ประกวดราคา] จ้างผลิตของที่ระลึก ถุงผ้าสปันบอน หูรูด และมีหูหิ้ว โดยวิธีการคัดเลือกด้วยการยื่นข้อเสนอทางราคาทั่วไป [ตัั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2562]

[ประกวดราคา] จ้างผลิตของที่ระลึก ถุงผ้าสปันบอน หูรูด และมีหูหิ้ว โดยวิธีการคัดเลือกด้วยการยื่นข้อเสนอทางราคาทั่วไป [ตัั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2562]

เอกสารดาวน์โหลด
[ประกวดราคา] จ้างผลิตของที่ระลึก ถุงผ้าสปันบอน หูรูด และมีหูหิ้ว โดยวิธีการคัดเลือกด้วยการยื่นข้อเสนอทางราคาทั่วไป [ตัั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2562]
10 กุมภาพันธ์ 2565 88.70 KB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง