แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางกุลวีณ์  ศิริรัตน์มงคล นักทรัพยากรบุคคล (หัวหน้างาน)  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HR-IS) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561