แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสมปรารถนา นามขาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการ) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559