ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา การย้ายถิ่น มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา (พ.ย. 2555 – ต.ค.2559) และได้รางวัลเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา (ประจำปี 2554)