รางวัล “แม่ดี-บุคลากรเด่น”

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ประทีป นัยนา ได้รับรางวัล “แม่ดี-บุคลากรเด่น” ในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
ผู้ได้รับรางวัลนี้ เป็นผู้ทำหน้าที่แม่ด้วยความบากบั่นอดทน และปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างน่ายกย่อง  โดยมหาวิทยาลัยมหิดลมอบรางวัลนี้ เพื่อตอบแทนหัวใจรักอันบริสุทธิ์ของแม่ และเป็นเสมือนผืนผ้าที่ช่วยซับเหงื่อ ซับน้ำตาในบางเวลาที่แม่ท้อแท้ เมื่อ
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> ข่าวรางวัล "แม่ดี บุคลากรเด่น"