พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง อาจารย์ประจำสถาบันฯ ได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทวิชาการ ที่ปฏิบัติงานติดต่อกัน 3 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี