พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิภาภรณ์ ฮวบเจริญ ได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นนักวิจัยโครงการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560