ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้ร่วมเขียนบทความเรื่อง Is running associated with a lower risk of all-cause, cardiovascular and cancer mortality, and is the more the better? A systematic review and meta-analysis ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร The British Journal of Sports Medicine