MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 4

ศิษย์เก่า พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 4 จัดโดย สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ลานหอประชุมใหญ่ มหิดลสิทธาคาร ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>