52 ปีวันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก เนื่องในงาน "52 ปีวันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ มหิดลสิทธาคาร