โรงเรียนฉลาดเล่น โครงการเพื่อขับเคลื่อนอนาคตเด็กไทย

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ประเด็น  “โรงเรียนฉลาดเล่น” โครงการเพื่อขับเคลื่อนอนาคตเด็กไทย ผ่านทางรายการวันใหม่วาไรตี้ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

สามารถติดตามรับชมได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=URkZEHY7D8s