โครงการ IPSR-CSR: ฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติการกาญจนบุรี

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม นำโดย นางสาวเสาวภาค สุขสินชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ  และคณะจิตอาสาโครงการ IPSR-CSR: ฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติการกาญจนบุรี มอบคอมพิวเตอร์เก่าสภาพพร้อมใช้งานให้แก่ โรงเรียนโคกยายเกตุ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน คณะจิตอาสา จะเป็นตัวแทนสถาบันฯ ในการส่งมอบเอกสารเพื่อทำลายให้แก่ ศูนย์บริการทำลายเอกสาร Papers Recycle บริษัท เอเชีย กรีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อนำเอกสารทั้งหมดเข้าย่อยอัดทำลายด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ แล้วนำไปต้มทำลายเพื่อการรีไซเคิล 100% สำหรับเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษใหม่ต่อไป ณ ศูนย์ปฏิบัติการกาญจนบุรี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>