โครงการแลกเปลี่ยน MU IPSR – Hokkaido University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมนักศึกษาสถาบันฯ ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก Hokkaido University, Japan (มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น) จำนวน 28 คน ในโครงการแลกเปลี่ยน MU IPSR – Hokkaido University โดยมี  สพญ.สรัญญา สุจริตพงศ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "Population and Environment" และ คณะนักศึกษาสถาบันฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาจาก Hokkaido University, Japan (มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น) ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>