โครงการบำเพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์ 4 หลักสูตร ประจำการศึกษา 2561

สถาบันฯ จัดกิจกรรมรับน้องภายใต้ "โครงการบำเพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์ 4 หลักสูตร ประจำการศึกษา 2561"  โดยช่วงเช้าเดินทางไปเรียนรู้ชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านศาลาดิน คลองมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษา 4 หลักสูตร และอาจารย์ ณ ลานประชากร จากนั้น ช่วงเย็นจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา โดยมี รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวให้โอวาท พร้อมด้วย อาจารย์ และรุ่นพี่ กล่าวแนะนำแนวทางการเรียน การทำงาน และร่วมบางปันปะสบการณ์ต่างๆ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ