โครงการบำเพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์ 4 หลักสูตร

สถาบันฯ จัดกิจกรรมรับน้องภายใต้ "โครงการบำเพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์สี่หลักสูตร ประจำการศึกษา 2559" ณ โรงเรียนวัดบางน้ำวน (รอดพิทยาคม) จ.สมุทรสาคร และแจ่มจันทร์ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

ชมภาพทั้งหมด >>