แสดงความยินดี ครบรอบ 33 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  คุณเสาวภาค สุขสินชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  และคุณสุภาณี ปลื้มเจริญ เลขานุการสถาบันฯ เข้าร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.โสภนา ศรีจำปา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล