แสดงความยินดี ครบรอบ 12 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ  คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ เลขานุการ พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ  เข้าร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล