แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผู้ทรงคุณค่าด้าน “นักวิจัยดีเด่น”

รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยทีมบริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผู้ทรงคุณค่าด้าน “นักวิจัยดีเด่น” จากสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ณ ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล