แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี คล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคุณสุภาณี ปลื้มเจริญ เลขานุการ และบุคลากรของสถาบันฯ  มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี คล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อาจารย์ทรงพล องค์วัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ