แสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม นำโดย นางจำเริญศรี เขียวแก่ หัวหน้างานบริหารทั่วไป และนางสาวณัฐชนันท์พร มีสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการ) ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี โดยมี ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข รักษาการแทนรองคณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>