แสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2558

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิต และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมงานแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2558 ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>