แสดงความยินดีครบรอบวันสถาปนาคณะ ICT

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมงานครบรอบ 6 ปี แห่งการสถาปนาคณะ ICT และร่วมงานทอดถวายผ้าป่าในโครงการ ICT ร่วมใจ ถวายปัจจัยสร้างพระพุทธรูปปางพุทธไสยาสน์ ขนาด 1.8 เมตร วัดถ้ำมุนีนาถ (วัดถ้ำฤาษี) ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ณ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล