แนะนำข้อมูลโครงการวิจัย

แนะนำข้อมูลโครงการวิจัย

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะ จัดบรรยายการแนะนำข้อมูลโครงการวิจัยต่างๆ ให้แก่นักศึกษาของสถาบันฯ เพื่อเป็นทางเลือกในการทำวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยในห้องเรียน ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 สถาบันฯ