เสวนา “สังคมสูงอายุ: ความพร้อมที่ต้องตั้งรับและความท้าทายที่ไทยต้องเผชิญ”

ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ ร่วมงานเสวนาวิชาการ “สังคมสูงอายุ: ความพร้อมที่ต้องตั้งรับและความท้าทายที่ไทยต้องเผชิญ” ภายใต้แผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย เรื่อง Active and Productive Aging และได้ร่วมเสวนาประเด็นการทำงานของผู้สูงอายุ ในหัวข้อ "สถานการณ์และข้อสนอในการสร้างงานของผู้สูงอายุ" ณ โรงแรมทีเคพาเลซ หลักสี่ กทม.
 
สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=1301518336861670