เสวนาใต้ชายคา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Exploring evergreening: estimating the cost of low patent standards” โดยวิทยากรจากเครือรัฐออสเตรเลีย Hazel V. J. Moir, Adjunct Associate Professor, Centre for European Studies, Australian National University (ANU), Canberra, ACT, Australia  ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ