เสวนาโต๊ะกลม “50 ปี IPSR มุ่งหน้ามองอนาคต”

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาโต๊ะกลม “50 ปี IPSR มุ่งหน้ามองอนาคต” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ประชากรไทยในภาวะวิกฤตโควิด-19”  และรองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ฉายวีดิทัศน์ “CONNECT: 50 ปี IPSR เชื่อมศาสตร์ประชากรสู่สังคม” และนำเสนอรายงาน 50 ปี IPSR: ประชากรและสังคมในวัยครึ่งศตวรรษ และสนทนาเสวนาโต๊ะกลม “50 ปี IPSR มุ่งหน้ามองอนาคต”  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด นำเสนอร่วมพูดคุยถึงมุมมองท้าทาย ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล

สามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ Facebook Live: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=446687210351174