เสวนาวิชาการเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ ร่วมเป็นวิทยากรในเสวนาวิชาการเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เรื่อง “เราจะไม่เงียบอีกต่อไป” จัดโดย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ภาควิชาสังคมและสุขภาพ, หน่วยความเป็นเลิศด้านวิจัยเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ, อำเภอพุทธมณฑล, สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล, โรงพยาบาลพุทธมณฑล, เทศบาลตำบลศาลายา, องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา, ชมรมพนักงานสอบสวนหญิง และ MU Friends ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล