เวทีสัมมนาโครงการอียูรับมือโควิด EU Covid-19 Response and Recovery Project

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอข้อเสนอจากงานวิจัยประเด็น เด็กข้ามชาติในสภาวะวิกฤติสุขภาพ : สถานการณ์ และทางออก ในเวทีสัมมนาเรื่องแนวทางในการจัดบริการด้านสุขภาพ การเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพ และแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยา สำหรับกลุ่มประชากรข้ามชาติ : บทเรียนจากช่วงวิกฤติสุขภาพในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ โครงการอียูรับมือโควิด EU Covid-19 Response and Recovery Project ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) European Union in Thailand ดำเนินการโดย มูลนิธิ ActionAid Thailand และ องค์กรภาคีร่วม ได้แก่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล | Human Rights and Development Foundation | Migrant Working Group | มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย – World Vision Foundation of Thailand

ผู้สนใจสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่เพจโครงการอียูรับมือโควิด : https://fb.watch/dCoRWDUCGI/