เลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ บ้านนนทภูมิ

คณะผู้บริหาร นำโดย รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ในปีนี้ สถาบันฯ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ พร้อมมอบเงินและของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กพิการและทุพพลภาพ (บ้านนนทภูมิ) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ชมภาพทั้งหมด >>