เยี่ยมชมงานวิจัยเกี่ยวกับด้านการย้ายถิ่นและเพศภาวะ

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ Assistant Director Paul Roberts จาก Doctoral School, Research and Enterprise, University of Sussex ประเทศอังกฤษ  โดยได้มาเยี่ยมชมและพูดคุยงานวิจัยเกี่ยวกับด้านการย้ายถิ่นและเพศภาวะของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม