เผยแพร่ผลงานวิจัย “โครงการการวิจัยความต้องการและความพึงพอใจด้านที่อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง”

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี หัวหน้าโครงการฯ และคณะ เข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย “โครงการการวิจัยความต้องการและความพึงพอใจด้านที่อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง” จัดโดย การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์

ชมภาพทั้งหมด  >>