เปิดตัวหนังสือ Who Cares? COVID-19 Social Protection Response in South East Asia

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 17.30 น. รศ.ดร.โรซาเลีย ชอร์ติโน Founder and Executive Director, SEA Junction และในฐานะผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ จัดงานเสวนาของทีมวิจัยนานาชาติเพื่อเปิดตัวหนังสือเรื่อง “Who Cares? COVID-19 Social Protection Response in South East Asia” โดยมี รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี พร้อมด้วย อ.ดร.ระพันธ์ จอมมะเริง นำเสนอ Chapter 4 “Left Behind” in Thailand’s Pursuit of Economic Recovery และ รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และบริการวิชาการ ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ คุณเสาวภาค สุขสินชัย และนักศึกษา เข้าร่วมงานเสวนาครั้งนี้ ณ มูลนิธิ SEA Junction ชั้น 4 ห้อง 408 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สามารถติดตามผ่านทาง Facebook Live SEA-Junction: https://www.facebook.com/people/SEA-Junction/100064520119499/?locale=th_TH