เดิน วิ่ง เพื่อหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม "เดิน วิ่ง เพื่อหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง" ระยะทาง 4 และ 8 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงอย่างสร้างสรรค์ พร้อมสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง จัดโดย แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

ชมภาพทั้งหมด >>