เข้าร่วมประชุม ณ สาธารณรัฐอินเดีย

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุม Network meeting of WHO Collaborating Centers (CC’s) in Reproductive, Maternal and Newborn Health ณ สาธารณรัฐอินเดีย