เข้าร่วมการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชา

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย อ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมการสอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์นักเรียนทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชา ณ สถาบันเทคโนโลยีกัมพูชา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา