อาจารย์คายส์ เดอะซีรี่ย์

รศ.ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการคลังและพัสดุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เป็นวิทยากร ในงานเสวนาวิชาการ “อาจารย์คายส์ เดอะซีรี่ย์” (ตอนที่ 4): Cosmopolitan Villagers: ชาวบ้านอีสาน “ผู้รู้เกี่ยวกับโลก” จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินรายการโดย ดร. แก้วตา จันทรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม 3 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่: https://fb.watch/fDSqG-NVUS/