อบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Qualitative Methods in Evaluation of Public Health Programs”

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อาจารย์ ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ และคณะ ร่วมกับ the Global Evaluation and Monitoring Network (GEMNet Health) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Qualitative Methods in Evaluation of Public Health Programs” ระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

การอบรมครั้งนี้ รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 17 คน จาก 11 ประเทศ (Ethiopia, Haiti, India, Jordan, Kenya, Malaysia, Nepal, Rwanda, Thailand, UK และ USA) โดยมีคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก 3 หน่วยงาน คือ (1) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2) University of Ghana, สาธารณรัฐกานา และ (3) National Institute of Public Health, สหรัฐเม็กซิโก

ชมภาพทั้งหมด >>