อบรมภาษาอังกฤษ English@Work

อาจารย์ David D. Perrodin ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษ English@Work ในระดับต้นและระดับกลางให้แก่บุคลากร ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการทำงาน ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล