อบรมพนักงานสัมภาษณ์ “การสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุขและความผูกพันของเกษตรกร”

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย และคณะ จัดอบรมพนักงานสัมภาษณ์ "การสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุขและความผูกพันธ์ของเกษตรกร" (HAPPINOMETER) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิรศักดิ์ สุนทรยาตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน และ รศ.ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวเปิดการอบรม ณ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ชมภาพทั้งหมด >>