อบรมการสร้างแนวปฏิบัติองค์กรที่มีความละเอียดอ่อนทางเพศแบบมีส่วนร่วม

รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการคลังและพัสดุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากองค์กร FHI 360 เชิญไปเป็นวิทยากรกระบวนการ จัดอบรมเรื่อง “การสร้างแนวปฏิบัติองค์กรที่มีความละเอียดอ่อนทางเพศแบบมีส่วนร่วม” ให้กับมูลนิธิเอ็มพลัส ระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม 2565 ซึ่งทำงานภายใต้โครงการ The Meeting Targets and Maintaining HIV Epidemic Control (EpiC) Project ที่ FHI 360 รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา