อบรมการป้องกันระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

สถาบันฯ จัดอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประจำอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานและต้อนรับทีมวิทยากรรับเชิญจากบริษัท พี.เอ็ม.ซี อคาเดมิค กรุ๊ป ( P.M.C.) ในการมาให้ความรู้ และสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์การดับเพลิงเบื้องต้น ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>